Information

説明会開催要項、入試要項を公開しました

2023年度生徒募集の学校説明会および入試要項を公開しました。下記よりご覧ください。

●中学説明会https://www.shukutoku.yono.saitama.jp/junior/exam/briefing.html

●中学入試要項https://www.shukutoku.yono.saitama.jp/junior/exam/requirement.html

●高校説明会https://www.shukutoku.yono.saitama.jp/senior/exam/briefing.html

●高校入試要項https://www.shukutoku.yono.saitama.jp/senior/exam/requirement.html