Information

朝日新聞出版AERAMOOK「偏差値だけに頼らない中高一貫校選び」で本校が紹介されました

本校校長里見裕舗が、朝日新聞出版AERAMOOK「偏差値だけに頼らない中高一貫校選び」のWEB座談会で首都圏有名校の校長先生方と対談しています。ご一読ください。
「偏差値だけに頼らない中高一貫校選び」

320_100.jpg

2023年7月24日 19:46